Voorouders van Hendrik Koops DrokEerste generatie
1. Hendrik Koops Drok, zoon van Coop Hendricx Drok en Aaltjen Egberts Sinningh, werd geboren in Leeuwte (Ambt Vollenhove), werd gedoopt op 26-5-1726 in Vollenhove (Ov.) en is overleden op 22-6-1785 op 59-jarige leeftijd. Hendrik was ook bekend als Hendrik Drok.

Algemene notities: Hendrik zorgde tijdens het onderzoek voor veel hoofdbrekens, te meer daar hij erg weinig sporen achterliet in de primaire bronnen.
We kennen zijn doopakte (26-5-1726);
Hendrik, zoon van Koop Hendriks Drok
en Aaltje Egberts, woond in de Leeuwte,
gedoop door Ds. Jan Herman Schrader.

We komen hem pas weer tegen als hij zijn zoon laat dopen (23-3-1766), en op zich is die doopakte ook bijzonder;
Coop Hendriks Drok, zoon van Hendrik
Koops Drok en Trientjen Everts Slager van
Quadoelen, gedoopt door Ds. J. Cup[eru]s.

Opmerkelijk daar alle achternamen toegevoegd zijn, ze staan boven de regels. Nog opmerkelijker is dat de dopeling met patroniem (Hendriks) ingeschreven is, dat is niet gebruikelijk. Gebruikelijk is dat alleen de doopnamen ingeschreven worden. Tevens is zijn achternaam later toegevoegd en staat boven de (schrijf)regel.

Zijn huwelijksakte en overlijdens-/begraafakte is niet te Vollenhove gevonden. Tevens zijn er niet meer kinderen uit dit huwelijk gevonden.

Ook Treintje Everts Slager leverde de nodige problemen op. We kennen haar naam uit de doopakte van haar zoon Coop. We komen haar veel later tegen als ze overleden is (23-1-1830). Ze wordt dan genoemd als weduwe van Arent Prins en dochter van Evert Slager en Grietjen Jans. De plaats van geboorte/doop wordt niet genoemd, wel haar leeftijd (88 jaar), wat haar het geboortejaar ca. 1742 geeft. Uit de huwelijksakte van haar met Arend Prins blijken beide eerder gehuwd te zijn geweest en dat zij afkomstig is van Staphorst. Gelukkig kunnen we haar in Staphorst wel traceren.

Aangezien er een hiaat in het trouwboek (1665-1795) van Vollenhove zit van 1672 tot 1673 en van 1685 tot 1791, kunnen we ook haar eerdere huwelijk niet vinden.

Uit de secundaire bronnen (notarieel archief e.d.) zal in de toekomst uitsluitsel gevonden moeten worden op de navolgende vragen;
- is deze Treintje de echtgenote van Hendrik?
- is het leeftijdsverschil tussen beide een gevolg van een eerder huwelijk van Hendrik?
- hoe groot is het kettinghuwelijk.

( Een kettinghuwelijk is een reeks huwelijken waarbij de weduwnaar of weduwe opnieuw in het huwelijk treedt. Zo'n reeks kan wel 100 jaar duren.)

Vermeldenswaardige gegevens:

• Bron doop:

Hendrik trouwde met Treintjen Everts Slager, dochter van Evert Reinders Slager en Grietjen Jans, circa 1765.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Bron overlijden: akte 23 (a.a.)

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Coop Hendriks Drok werd geboren in Kadoelen, werd gedoopt op 23-3-1766 in Ambt Vollenhove (Ov.) en is overleden op 7-2-1843 in Ambt Vollenhove (Ov.) op 76-jarige leeftijd. Coop was ook bekend als Koop Hendriks Drok (23-11-1844). Coop trouwde met Hermpje Alberts Rook, dochter van Albert Ari๋ns Rook en Jantje Jurri๋ns Zandbergen, op 29-4-1792 in Vollenhove (Ov.).Tweede generatie (Ouders)2. Coop Hendricx Drok, zoon van Hendrick Jans Druck en Greetjen Coops, werd geboren in Leeuwte (Ambt Vollenhove), werd gedoopt op 7-2-1694 in Vollenhove (Ov.) en werd begraven op 3-5-1775 in Vollenhove (Ov.). Coop was ook bekend als Coop Henrix Drok (1748).

Algemene notities: 895
Huisgezin: Coop Henrix Drok en Aaltje Egberts.
Kinderen boven 10 jaar: Henrik, Grietje, Egbert, Aafje, Jacob.
Kinderen beneden 10 jaar: Jantje.
Knechten en meiden: ---.
Inwonenden en kostgangers: ---.

Onderzoeksnotities: Op 2-1749 overleed een "dochter van". De overledene was dus geen kind meer, mogelijk betreft het Aafje of Grietje. Ze werd begraven op 8-2-1749 te Vollenhove.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Bron doop: (a.a.)

• Bron diverse akten: Hij werd in 1721 in Vollenhove (Ov.) genoemd in invt. 223.1 (Invent. Arch. Huis Oldhagensdorp) acte 856 (a.a.). Akte van verpachting door Gijsbert van Dorth aan Coop Hendriks en zijn vrouw van enig niet nader aangeduide landerijen op de Leeuwte, 1721.

(N.B. de akte zelf spreekt over "het erve, en landerien daartoe gehorende, gelegen in de Leeuwte". De huur bedraagt jarlijks 170 gulden, welke voldaan moet worden in de stad Kampen.)
(Is een leuke akte voor een transcriptie !)

• Bron lidmaat: (a.a.) Op 2-7-1724 worden aangenomen als lidmaat te Vollenhove "Coop Henndriks Droks en Aaltjen Egberts Hoegen, egteluij".

• Bron diverse akten: Hij werd in 1732 in Vollenhove (Ov.) genoemd in invt. 223.1 (Invent. Arch. Huis Oldhagensdorp) acte 807.
Acte van cessie door Wibbegje Michiels en haar man Albert Hermans Poeyer, aan Ave van Uterwijck, weduwe van Gijsbert van Dorth, van een jaarlijkse rente, gaande uit het erve en goed het Rot, bij de Duin, zoals het gebruikt wordt door Coop Drock, te Baarlo 1732.

(N.B. betreft een charter die niet gekopieerd mag worden.)

• Bron diverse akten: Hij werd in 1733 in Vollenhove (Ov.) genoemd in invt. 223.1 (Invent. Arch. Huis Oldhagensdorp) acte 834 (a.a.). Akte van transport en cessie door Maria van Uterwijck, weduwe van Herman van Dellwig, aan Allegonda Grammaye, weduwe van Jacob van Uterwijck, van 18 gieden buitendijksland, gelegen tussen Vollenhove en Blokzijl, het zesde gedeelte van een jaarlijkse rente in boter, gaande uit een erve en goed te Blankenham en het zesde gedeelte van tienden over het erve en goed van Coop Drock, 1733.

(N.B. een giede is een oppervlaktemaat, 1 gee = 1/6 morgen, een morgen is groot ca 0,8-1 ha, in elk deel van het land anders van oppervlak. de oppervlakte die men in een morgen kon ploegen, ook is hooien vermeld? 1 morgen = 6 hondt = 600 roeden (Rijnland) 1 hondt = ca.1419 m2,1 roede = 14 m2)

• Bron diverse akten: Hij werd in 1734 in Vollenhove (Ov.) genoemd in invt. 223.1 (Invent. Arch. Huis Oldhagensdorp) acte 841. Akte van transport door Coop Hendriks Drock en zijn vrouw Aaltje Egberts aan Ava van Uterwijck, weduwe van Gsijbert van Dorth, van hun halve aandeel in 7 gieden buitendijksland, genoemd het Nijeland, 2 1/2 dagmaat hooi- en weideland bij de Nieuweweg, genoemd Teunis Joostenweide, en een stuk land, genoemd het Rot, allen gelegen bij Kostverloren en den Duin, 1734.

(N.B. betreft een charter die niet gekopieerd mag worden.)

• Bron diverse akten: Hij werd in 1745 in Vollenhove (Ov.) genoemd in volkstelling (a.a. + Transcriptie).

• Bron overlijden: (a.a.)

Coop trouwde met Aaltjen Egberts Sinningh.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Egbert Koops Drok werd geboren in Leeuwte (Ambt Vollenhove), werd gedoopt op 29-12-1720 in Vollenhove (Ov.) en is overleden circa 1721 ongeveer 1 jaar oud.

         ii.  Grietjen Drok werd geboren in Leeuwte (Ambt Vollenhove), werd gedoopt op 19-9-1723 in Vollenhove (Ov.) en is overleden circa 1724 ongeveer 1 jaar oud.

1       iii.  Hendrik Koops Drok. Hendrik trouwde met Treintjen Everts Slager, dochter van Evert Reinders Slager en Grietjen Jans, circa 1765.

         iv.  Grietje Koops Drok werd geboren in Leeuwte (Ambt Vollenhove) en werd gedoopt op 8-5-1729 in Vollenhove (Ov.).

          v.  Egbert Koops Drok werd geboren in Leeuwte (Ambt Vollenhove) en werd gedoopt op 11-11-1731 in Vollenhove (Ov.). Egbert trouwde met Sebalta Jans Tekkelenberg circa 1768.

         vi.  Aafje Drok werd gedoopt op 3-10-1734 in Vollenhove (Ov.).

        vii.  Jakob Koops Drok werd geboren in Leeuwte (Ambt Vollenhove) en werd gedoopt op 14-4-1737 in Vollenhove (Ov.). Jakob trouwde met Grietje Stevens circa 1767.

       viii.  Jantje Drok werd geboren in Leeuwte (Ambt Vollenhove) en werd gedoopt op 6-7-1740 in Vollenhove (Ov.).


3. Aaltjen Egberts Sinningh, dochter van Egbert Hoegen Sinningh en Aefje Peters Bouwmeester, werd geboren in Leeuwte (Ambt Vollenhove), werd gedoopt op 16-6-1700 in Vollenhove (Ov.) en is overleden op 22-9-1751 op 51-jarige leeftijd. Aaltjen was ook bekend als Aaltje Egberts (1748).

Vermeldenswaardige gegevens:

• Bron doop: (a.a.)

• Bron lidmaat: (a.a.) Op 2-7-1724 worden aangenomen als lidmaat te Vollenhove "Coop Henndriks Droks en Aaltjen Egberts Hoegen, egteluij".

Aaltjen trouwde met Coop Hendricx Drok.

Derde generatie (Grootouders)4. Hendrick Jans Druck, zoon van Jan Hermens en Aaltje Hendriks, werd geboren in Cluijtenburgh (Ambt Vollenhove) en werd gedoopt op 14-6-1665 in Vollenhove (Ov.). Hendrick was ook bekend als Hendrik Janssen.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Bron doop:

• Hij werd op 12-8-1688 te Vollenhove (Ov.) Hendrick Jan Druck genoemd Zo genoemd in de doopakte van zijn zoon Jacob.

• Hij behoort tot het geslacht Drok

Hendrick trouwde met Greetjen Coops in 6-1688 in Beulake.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

• Bron huwelijk:

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jacob Hendriks Druck werd geboren in Leeuwte (Ambt Vollenhove) en werd gedoopt op 12-8-1688 in Vollenhove (Ov.). Jacob trouwde met Hendrickjen Freriks, dochter van Vrerick Goossens en Albertjen Hansen, circa 1712.

         ii.  Koop Hendricx Drok werd geboren in Leeuwte (Ambt Vollenhove), werd gedoopt op 12-9-1691 in Vollenhove (Ov.) en is overleden circa 1692 ongeveer 1 jaar oud.

2       iii.  Coop Hendricx Drok. Coop trouwde met Aaltjen Egberts Sinningh, dochter van Egbert Hoegen Sinningh en Aefje Peters Bouwmeester.

         iv.  Aeltjen Jans Drok werd geboren in Leeuwte (Ambt Vollenhove) en werd gedoopt op 19-9-1697 in Vollenhove (Ov.). Aeltjen trouwde met Arent Alberts Drok, zoon van Albert Jans Drok en Hilligje Everts.


5. Greetjen Coops werd geboren circa 1666 in Rouveen.

Greetjen trouwde met Jan Reijnier Blijdenstein v๓๓r 1686.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Coop Blijdenstein werd gedoopt op 7-2-1686 in Vollenhove (Ov.).

Greetjen trouwde vervolgens met Hendrick Jans Druck in 6-1688 in Beulake.

6. Egbert Hoegen Sinningh, zoon van Hoege Jans Sinningh en Aaltje Jans, werd geboren in Heetveld (Ambt Vollenhove) en werd gedoopt op 19-4-1658 in Vollenhove (Ov.).

Egbert trouwde met Aefje Peters Bouwmeester.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jantjen Egberts Sinningh

         ii.  Geesjen Egberts Sinningh werd gedoopt op 29-1-1688 in Vollenhove (Ov.). Geesjen trouwde met Hermen Arentsz Quast.

        iii.  Jantjen Egberts Sinningh werd gedoopt op 18-1-1691 in Vollenhove (Ov.).

         iv.  Marchje Egberts Sinningh werd gedoopt op 3-2-1695 in Vollenhove (Ov.).

3         v.  Aaltjen Egberts Sinningh. Aaltjen trouwde met Coop Hendricx Drok, zoon van Hendrick Jans Druck en Greetjen Coops.


7. Aefje Peters Bouwmeester, dochter van Peter Goosens Bouwmeester en Geesje Jans, werd geboren in Kadoelen en werd gedoopt op 30-4-1665 in Vollenhove (Ov.). Aefje was ook bekend als Aechjen Peters en Aeltjen Peters.

Aefje trouwde met Egbert Hoegen Sinningh.

Vierde generatie (Overgrootouders)8. Jan Hermens, zoon van Harmen Gerrits en Bette Jans, werd geboren in Barsbeek (Ambt Vollenhove) (Ov.) en werd gedoopt op 29-5-1636 in Vollenhove (Ov.). Jan was ook bekend als Jan Harmens Drok.

Onderzoeksnotities: Geboren in Barsbeek, Ambt Vollenhove (of Barshop?).

Vermeldenswaardige gegevens:

• Hij woonde op de Krijger te Ambt Vollenhove (Ov.)

• Bron doop:

• Hij woonde in 1665 op de Cluijtenburgh te Ambt Vollenhove (Ov.)

• Hij behoort tot het geslacht Drok

Jan trouwde met Aaltje Hendriks op 27-7-1661 in Vollenhove (Ov.).

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

• Zij gingen op 29-6-1661 in Vollenhove (Ov.) in ondertrouw.

• Bron huwelijk: (a.a.)

Kinderen uit dit huwelijk:

4         i.  Hendrick Jans Druck. Hendrick trouwde met Greetjen Coops in 6-1688 in Beulake.

         ii.  Albert Jans Drok werd gedoopt op 11-1-1669 in Vollenhove (Ov.). Albert was ook bekend als Albert Jans. Albert trouwde met Hilligje Everts op 29-6-1694.

        iii.  Klaasje Jans Drok werd geboren in de Krijger en werd gedoopt op 23-1-1672 in Vollenhove (Ov.). Klaasje was ook bekend als Claesjen Jans en Classesje Jans (28-3-1703). Klaasje trouwde met Jochem Arri๋ns Rook, zoon van Arri๋n Jans Rook en Marrigje Jochems, circa 1692.

         iv.  Batjen Jans Drok werd geboren in Leeuwte (Ambt Vollenhove) en werd gedoopt op 2-4-1676 in Vollenhove (Ov.).


9. Aaltje Hendriks, dochter van Hendrick Jans, werd geboren circa 1644 in Rouveen. Aaltje was ook bekend als AAltje Hendriks van Rouveen.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Zij woonde in 1661 te Rouveen

Aaltje trouwde met Jan Hermens op 27-7-1661 in Vollenhove (Ov.).

12. Hoege Jans Sinningh, zoon van Jan Hendrik Sinningh en Aegte Jans, werd geboren in 't Swolle en werd gedoopt op 12-11-1620 in Vollenhove (Ov.).

Hoege trouwde met Aaltje Jans op 29-4-1649 in Vollenhove (Ov.).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Aechjen Hoegen Sinningh

         ii.  Jan Hoegen Sinningh

        iii.  Jan Hoegen Sinningh

         iv.  Jan Hoegen Sinningh

          v.  Gerrit Hoegen Sinningh

         vi.  Gerrit Hoegen Sinningh

6       vii.  Egbert Hoegen Sinningh. Egbert trouwde met Aefje Peters Bouwmeester, dochter van Peter Goosens Bouwmeester en Geesje Jans.


13. Aaltje Jans, dochter van Jan Roelofs, werd geboren in Barschop (Ambt Vollenhove) en werd gedoopt op 22-4-1638 in Vollenhove (Ov.).

Aaltje trouwde met Hoege Jans Sinningh op 29-4-1649 in Vollenhove (Ov.).

14. Peter Goosens Bouwmeester, zoon van Gosen Jans Bouwmeijster en Aeffken Timensen.

Algemene notities: woonde voor zijn huwelijk (1660) in de Leeuwte, erna in 1661 ook.

Peter trouwde met Geesje Jans in 3-1660 in Wanneperveen (Ov.).

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

• Zij gingen op 11-2-1660 in Vollenhove (Ov.) in ondertrouw. 1-3-1660 Attestatie gegeven naar Wanneperveen

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Femmichjen Peters Bouwmeester

         ii.  Hendrick Peters Bouwmeester

        iii.  Femmichjen Peters Bouwmeester

         iv.  Goosen Peters Bouwmeester

          v.  Goosen Peters Bouwmeester

         vi.  Marchien Peters Bouwmeester

7       vii.  Aefje Peters Bouwmeester. Aefje trouwde met Egbert Hoegen Sinningh, zoon van Hoege Jans Sinningh en Aaltje Jans.


15. Geesje Jans .

Algemene notities: woonde voor haar huwelijk (1660) te Wanneperween, erna in 1664, 1666, 1668, 1670, en 16774 te Zuurbeek.

Geesje trouwde met Peter Goosens Bouwmeester in 3-1660 in Wanneperveen (Ov.).

Vijfde generatie (Betovergrootouders)16. Harmen Gerrits, zoon van Gerrit Harmans, werd geboren circa 1613. Harmen was ook bekend als Harmen Gerrits Droch en Harmen Gerrits Drock.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Hij woonde in 1633 op de Crijger te Ambt Vollenhove (Ov.)

• Hij behoort tot het geslacht Drok

• Hij werd op 14-2-1647 te Vollenhove (Ov.) Drock genoemd

Harmen trouwde met Bette Jans op 7-3-1633 in Vollenhove (Ov.).

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

• Bron huwelijk:

Kinderen uit dit huwelijk:

8         i.  Jan Hermens. Jan trouwde met Aaltje Hendriks, dochter van Hendrick Jans, op 27-7-1661 in Vollenhove (Ov.).

         ii.  Hendrick Harmens Druck werd geboren in Vollenhove (Ov.) en werd gedoopt op 14-2-1647 in Vollenhove (Ov.). Hendrick trouwde met Jantje Jans in 3-1675 in Vollenhove (Ov.).


17. Bette Jans, dochter van Jan Hendricks, werd geboren circa 1613. Bette was ook bekend als Bette Jansdr (14-2-1647).

Bette trouwde met Harmen Gerrits op 7-3-1633 in Vollenhove (Ov.).

18. Hendrick Jans .

Hendrick trouwde met iemand.

Zijn kind was:

9         i.  Aaltje Hendriks. Aaltje trouwde met Jan Hermens, zoon van Harmen Gerrits en Bette Jans, op 27-7-1661 in Vollenhove (Ov.).


24. Jan Hendrik Sinningh werd geboren circa 1580.

Jan trouwde met Aegte Jans in 7-1603 in Vollenhove (Ov.).

Kinderen uit dit huwelijk:

12        i.  Hoege Jans Sinningh. Hoege trouwde met Aaltje Jans, dochter van Jan Roelofs, op 29-4-1649 in Vollenhove (Ov.).

         ii.  Henrich Jans Sinningh


25. Aegte Jans werd geboren circa 1580.

Aegte trouwde met Jan Hendrik Sinningh in 7-1603 in Vollenhove (Ov.).

26. Jan Roelofs .

Jan trouwde met iemand.

Zijn kind was:

13        i.  Aaltje Jans. Aaltje trouwde met Hoege Jans Sinningh, zoon van Jan Hendrik Sinningh en Aegte Jans, op 29-4-1649 in Vollenhove (Ov.).


28. Gosen Jans Bouwmeijster, zoon van Jan Pieters Bouwmeijster en Stijntje Jans.

Algemene notities: Van hemzelf is voor 1638 geen woonplaats bekend, maar zijn vier kinderen woonden voor hun huwelijk allevier in de Leeuwte. Daarom is de Leeuwte voor hem en zijn vrouw ook de meest aannemelijke woonplaats na hun huwelijk (in 1618). [Dat in 1635 zijn dochter Stijntje in Vollenhove werd geboren, kan b.v. komen door een geboorte tijdens familiebezoek.] In 1638 (bij zijn tweede huwelijk) woont hij in de Leeuwte.

Gosen trouwde met Aeffken Timensen in 4-1618 in Vollenhove (Ov.).

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

• Zij gingen op 16-3-1618 in Vollenhove (Ov.) in ondertrouw.

Kinderen uit dit huwelijk:

14        i.  Peter Goosens Bouwmeester. Peter trouwde met Geesje Jans in 3-1660 in Wanneperveen (Ov.).

         ii.  Merrichien Goossens

        iii.  Jacob Goossens

         iv.  Thijmen Goossens Bouwmeijster

          v.  Stijntjen Goessens

Gosen trouwde vervolgens met Hendrickien Engberts op 4-4-1638 in Vollenhove (Ov.).

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

• Zij gingen op 18-3-1638 in Vollenhove (Ov.) in ondertrouw.


29. Aeffken Timensen is overleden v๓๓r 4-4-1638. Aeffken was ook bekend als Ave Timensen.

Aeffken trouwde met Jacob Jans Remmeltz in 10-1611 in Vollenhove (Ov.).

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

• Zij gingen in 9-1611 in Vollenhove (Ov.) in ondertrouw.

Aeffken trouwde vervolgens met Gosen Jans Bouwmeijster in 4-1618 in Vollenhove (Ov.).

Zesde generatie (Oudouders)32. Gerrit Harmans . Gerrit was ook bekend als Gerrit Harmans.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Hij woonde in 1633 op de Crijger te Ambt Vollenhove (Ov.)

Gerrit trouwde met iemand.

Zijn kind was:

16        i.  Harmen Gerrits. Harmen trouwde met Bette Jans, dochter van Jan Hendricks, op 7-3-1633 in Vollenhove (Ov.).


34. Jan Hendricks is overleden v๓๓r 7-3-1633.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Bron overlijden:

Jan trouwde met iemand.

Zijn kind was:

17        i.  Bette Jans. Bette trouwde met Harmen Gerrits, zoon van Gerrit Harmans, op 7-3-1633 in Vollenhove (Ov.).


56. Jan Pieters Bouwmeijster .

Algemene notities: Hij woonde in 1630 (bij het huwelijk van zijn dochter Oede) in de Leeuwte.

Jan trouwde met Stijntje Jans.

Kinderen uit dit huwelijk:

28        i.  Gosen Jans Bouwmeijster. Gosen trouwde met Aeffken Timensen in 4-1618 in Vollenhove (Ov.). Gosen trouwde vervolgens met Hendrickien Engberts op 4-4-1638 in Vollenhove (Ov.).

         ii.  Dirck Janszen Bouwmeijster

        iii.  Oede Jans

         iv.  Egbert Jans Bouwmeijster


57. Stijntje Jans .

Stijntje trouwde met Jan Pieters Bouwmeijster.